Opplever din bedrift problemer knyttet til temaer som kalkulasjon, etterkalkulasjon, tilbudsforespørsler, tilbudsevaluering, produksjonsutvikling? Jeg har ikke løsningen på dine problemer. Men jeg kan bidra til at dine problemer blir dine muligheter: La oss i fellesskap samle og strukturere litt av den informasjonen som finnes i din bedrift – i databaser og filsystemer, men mest av alt i hodene på de ansatte. Da kan vi sammen utvikle dine muligheter på en slik måte at det stimulerer til nytenking og gir stor økonomisk merverdi.

Eivind Eikeland