Forutsetninger

ÅPEN OG FRI KUNNSKAP

Kunnskap vokser best når den deles fritt. Av den grunn arbeider jeg open source: Den kunnskapen jeg gir fra meg er åpen og fri: Det vil aldri finnes noen copyright på mitt materiale. Dere står dermed fritt til å bruke, videreutvikle, videreselge eller forkaste det dere oppnår på bakgrunn av samarbeidet med meg. Materialet forblir åpent og fritt også ved deres bruk av det, og dere har ikke mulighet til å beskytte det med deres copyright, patent e.l. Dette gjelder alle mine forslag, konsepter, ideer, tegninger, datafiler, dataprogram og så videre.

 

Ethvert resultat av deres bruk av dette materialet er deres eiendom og ansvar alene. Jeg står på samme måte fritt til å bruke mine forslag, konsepter, ideer, tegninger, datafiler, dataprogram og så videre i samarbeid med andre kunder også. At mine løsninger og forslag etc. videreutvikles i møte med deres bedrift begrenser ikke det forhold at de er åpne og frie: Jeg står fortsatt fritt til å benytte mine løsninger og forslag etc også i samarbeid med en annen bedrift. For mer informasjon rundt prinsippene om åpen og fri kunnskap, se GPL-lisensen.

 

Eventuelle unntak fra min frihet til også å kunne presentere mine løsninger og forslag etc for andre bedrifter må avtales spesielt for hvert enkelt tilfelle. Økonomisk kompensasjon må forventes å være en del av en slik avtale. Dette vil først og fremst være aktuelt dersom det ønskes tid til å utvikle et nytt produkt på bakgrunn av min idè.

 

Deres bedriftsinterne informasjon som jeg får kjennskap til i samarbeid med dere håndteres naturligvis på en helt annen måte: Deres muligheter, kunnskap, informasjon, tegninger og datafiler brukes selvsagt ikke på noen måte utenfor deres bedrift.