Forutsetninger

ARBEIDSFELT

Jeg tar på meg oppdrag for bedrifter i entreprenørbransjen. Aktuelle bedrifter er både grunnentreprenører, totalentreprenører, tomteutviklere og leverandørbedrifter.

 

Dette medfører at jeg kan tenkes å jobbe både for din konkurrent, din leverandør og din kunde. Det er ingen hemmelighet hvem jeg jobber for – bare spør. Du kan dermed ikke reservere deg mot at jeg opplyser andre om at jeg jobber for din bedrift. Detaljer om hva jeg jobber med for hvem vil imidlertid i de fleste tilfeller være bedriftsintern informasjon for kunden.

 

Et sentralt prinsipp er at jeg aldri jobber for flere ledd i verdikjeden på samme prosjekt. For eksempel: Dersom jeg har bistått en eller flere totalentreprenører med å lage forespørsler på grunnarbeid i et konkret prosjekt, så avslår jeg naturligvis å bistå grunnentreprenører i å lage tilbud på samme prosjekt.