Muligheter

DOKUMENTASJON

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon av utført arbeid – både når det gjelder mengder og kvalitet. Det ligger et stort konkurransefortrinn i å automatisere produksjonen av dokumentasjon, slik at den blir presentert i tråd med byggherres krav med utgangspunkt i de data som allerede finnes i andre formater i bedriften.

 

Selv om dokumentasjonen skal presenteres i enkeltark som for eksempel målebrev eller kumkort, kan svært mye produseres ut fra foreliggende tabeller. Excel med VBA-modulen er et svært nyttig verktøy i dette arbeidet. Det kan for eksempel lages automatiserte rutiner som henter informasjon fra en GAB-fil over til en excel-tabell koblet mot målebrev i enkeltark. Og det er bortkastet arbeid å taste inn innmålte koordinater på stikkledninger i stikkledningsskissene. Det er mye bedre å bruke et oppsett der data kan eksporteres direkte fra landmålerens stikningsprogram og importeres i Excel.