Muligheter

ETTERKALKULASJON

Med en kalkulasjon basert på forhåndsdefinerte aktiviteter, kan de målinger som gjøres i driften raskt tilbakeføres og integreres i kalkulasjonen.

 

For å få til målinger i driften, er det essensielt å engasjere grasrota i bedriften på en slik måte at de målingene som gjøres oppleves som engasjerende og viktige – og ikke som «overvåkning». En del bedrifter planlegger å utføre målinger via stedsspesifikk registrering i bedriftens timeregistreringssystem på et mer detaljert nivå enn kun prosjektregnskap. Dette er et tungt system å få i gang, og resultatene av målingene vil ikke nå grasrota før lang tid etter at arbeidet er utført. Dersom grasrota opplever systemet som unødvendig merarbeid og overvåkning, vil dette fort redusere kvaliteten på den innlagte informasjonen.

 

En bedre måte å måle på er å etablere tilpassede Excel-oppsett som gir umiddelbar tilbakemelding på innlagte målinger. Det er en form for måling som legger til rette for konstruktive samtaler rundt det som måles. Jeg har gode kunnskaper, både om det som kan måles og om hvordan Excel kan brukes til å lage kraftige, brukervennlige og inspirerende måleverktøy.

 

Når noen av de som til daglig arbeider ute i felt ser nytten av å måle seg selv, så er mye vunnet.