Muligheter

PRODUKSJONSUTVIKLING

Engasjerte ansatte som opplever det meningsfullt å gjøre målinger for etterkalkulasjon er et suverent utgangspunkt for å drive produksjonsutvikling.

 

Med excel-oppsett som gir direkte tilbakemelding på dagens kostnader, er det lett for de som arbeider ute å kunne stille seg selv spørsmål om hva det var som gjorde at det «gikk mye bedre i dag enn i går» Dette kan være starten på en kreativ tenkning i hele organisasjonen: «Hva skjer med produksjonen og kostandene hvis vi i stedet gjør det slik…» «I går prøvde vi noe nytt og det gjorde at produksjonskostnadene sank vesentlig – kan noen andre prøve det samme for å undersøke det bedre?» Slik legges et godt grunnlag for en prosess av kontinuerlig forbedring: Det som virkelig monner for å utvikle produksjonen og få ned kostnadene er ikke å springe fortere, men å jobbe smartere. Dette er et svært sentralt poeng i LEAN-tankegangen.

 

Jeg kan bidra i arbeidet med å integrere slike tenkemåter i din bedrift – både gjennom innlegg/foredrag/kurs og gjennom utvikling av modeller i Excel som klargjør tenkemåter og kostnader.