Muligheter

TIDLIGFASEKALKYLER

Tidligfasekalkyler av ulike utbyggingsalternativer kan være interessante for utbyggere og tomteutviklere for å gjøre strategiske valg på et tidlig tidspunkt. Det kan for eksempel være nyttig å vite noe om: Omtrent hvor mye koster en slik vei pr m²? Hva skjer med kostnader til grunnarbeid hvis vi legger til kjeller under hele bygget? Bør tomten heves for å få best mulig massebalanse? Kan vi finne noen flere kreative innspill til kostnadseffektive løsninger?

 

Jeg kan bistå med slike vurderinger innenfor temaer relatert til grunnarbeid, enten det er snakk om bygg for bolig, industri eller kontor, eller det er snakk om byggefelt, veiprosjekter eller industriområder.