OM MEG

Jeg er utdannet lærer, men har kun arbeidet 1,5 år i skolen. Gjennom en vedvarende teknisk interesse, har jeg på uformelt vis opparbeidet meg en solid datakompetanse. Det var nærmest en tilfeldighet som gjorde at jeg havnet i anleggsbransjen: Jeg skulle egentlig bare ha noe å gjøre i et par måneder mellom to lærervikariater våren 2004, og en kamerat anbefalte anleggsbransjen.

 

Leif Egeland tok meg inn i varmen i Stangeland Maskin AS, og der trivdes jeg så godt at jeg ble værende i nesten 10 år. Jeg arbeidet først tre år ute som grunnarbeider: Jeg har både utført VA-arbeider, planert singel og grus, lagt ferdigplen, lagt belegningsstein og satt kantstein. Deretter arbeidet jeg to år som stikningsingeniør med stikning, innmåling, masseberegning og dokumentasjon.

 

De siste fem årene i Stangeland Maskin AS arbeidet jeg som kalkulatør/prosjektutvikler. Et av de siste store anbudsprosjektene jeg hadde ansvaret for var Eiganestunnelen, som nå er tildelt JV Bilfinger Stangeland. Det var en god følelse å ringe i anbudsklokka i desember 2013 da resultatet av denne anbudskonkurransen var klart. Stangeland sin del av prosjektet hadde mer enn 2500 poster som jeg hadde ansvaret for å beregne riktig enhetspris på – godt hjulpet av dyktige kollegaer.

 

Både den allsidige bakgrunnen fra anleggsbransjen, lærerutdanningen og datakunnskapene er nyttige elementer jeg tar i bruk for å skape noe unikt i møte med dine muligheter.

 

Knytt gjerne kontakt med meg på LinkedIn.

Eivind Eikeland