Problemknusere

EXCEL/VBA

Rutinearbeid som gjøres på PC kan ofte innebære en god del sløsing av tid: Den samme informasjonen fylles inn mange ganger i ulike skjema og presentasjoner. Her er det gode muligheter for automatisering.

 

Excel er et svært kraftig verktøy i seg selv, og der det nødvendige oppsettet ikke kan bygges direkte i excel, kan VBA-modulen (Visual Basic for Applications) benyttes til å til å programmere de nødvendige rutinene. I svært mange tilfeller der du kan beskrive hva du gjør om igjen og om igjen i Excel (eller i et annet dataverktøy som kan erstattes av Excel), kan jeg etablere et oppsett som automatiserer rutinedelen av prosessen: Mye kan importeres fra andre filformater, data kan så behandles/kompletteres i tabellformat, for så å kjøres ut i ønskede presentasjoner i en automatisert prosess.

 

Med slike hjelpemidler frigjøres tid fra rutinearbeidet til de delene av arbeidet som ikke kan automatiseres. De sentrale vurderingene i arbeidet kan da få mer fokus, og det kan også gi rom for å sette av mer tid til utviklingsarbeid.

 

Dersom dere ikke har et kalkulasjonsverktøy dere er fornøyd med, er det også mulig å bygge et oppsett for kalkulasjon etter ABC-metoden i Excel – inkludert import/eksport til/fra xml-filer.

 

Med en kombinasjon av datakunnskaper og praktisk erfaring med entreprenørhverdagen, kan jeg tilby et helt annet produkt enn en ren dataleveerandør. De vertktøy jeg utarbeider for dere vil heller ikke være bundet opp mot løpende lisenskostnader ut over det dere allerede betaler for Excel/Office.