PROBLEMKNUSERE

 

Det er ikke skrivefeil i overskriften. Det handler ikke om å løse problem. Poenget er å knuse forestillingen om noe problematisk og sette mulighetene i fokus.

Problemknusere